Spis treści

  1. Postanowienia ogólne
  2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
  3. Warunki zawierania umowy sprzedaży
  4. Sposoby i terminy płatności za produkt
  5. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu
  6. Gwarancja, reklamacja i zwroty produktu
  7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  8. Prawo odstąpienia od umowy
  9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  10. Postanowienia końcowe